Separacja

rozwody adwokat rozwodowy warszawa bydgoszcz torun gdansk
Rozwody
12 kwietnia 2017
Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – co z kontaktami z dzieckiem? Toruń
12 czerwca 2017
rozwody adwokat bydgoszcz separacja

rozwody adwokat bydgoszcz separacja

Separacja jest jedną z prawnych instytucji związanych z przerwaniem więzi małżeńskiej między małżonkami. Małżonkowie będący w separacji rozstają się i mają prawo prowadzić osobny tryb życia. Jest to zatem łagodniejszy sposób zerwania więzi małżeńskiej, niż rozwód, który definitywnie kończy związek małżeński. W trakcie separacji małżonkowie mogą próbować ocieplić wspólne relacje i odnowić swój związek, co często jest utrudnione w trakcie procesu rozwodowego. Mówi się, że separacja i rozwód są do siebie podobne. Jednak istnieją między nimi fundamentalne różnice.

Mimo oczywistych skutków jakie niesie ze sobą orzeczenie separacji, separacja jest alternatywą dla uniknięcia rozwodu. Separacja oznacza dla małżonków zniesienie wspólnoty małżeńskiej, spowodowane rozkładem ich wspólnego pożycia. Rozkład ten nie musi być trwały. Wprost przeciwnie, odseparowani małżonkowie mogą wykazywać chęć naprawy ich związku, co uniemożliwia orzeczenie rozwodu. Po separacji małżonkowie mogą powrócić do stanu małżeństwa i na nowo zyskują przysługujące im z tego tytułu prawa.

Separację można uzyskać na dwa sposoby – w trybie nieprocesowym, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych, małoletnich dzieci i w trybie normalnego procesu sądowego. Najważniejsze jest by w trakcie procesu udowodnić rozkład pożycia małżeńskiego, czy zerwanie więzi na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

W trybie nieprocesowym, małżonkowie występują z wnioskiem o orzeczenie separacji. Jeśli są w tej kwestii zgodni i nie posiadają małoletnich dzieci, których dobro mogłoby ucierpieć, sąd wydaje postanowienie w ich sprawie. Przeprowadza krótkie postępowanie dowodowe, które najczęściej przybiera formę przesłuchania stron i decyduje o tak istotnych zagadnieniach jak alimenty, sposób korzystania z wspólnego mieszkania, podział mieszkania i podział majątku. Koszt sprawy wynosi 100 złotych.

Brak zgodny między małżonkami otwiera drogę do procesu sądowego. Wówczas jeden z małżonków występuje do sądu z pozwem przeciwko drugiemu małżonkowi. Przeprowadza się postępowanie szczegółowe postępowanie dowodowe, a proces kończy się wyrokiem. Sąd może orzec w kwestiach takich jak: alimenty na dzieci, alimenty na drugiego małżonka, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sposób korzystania z wspólnego mieszkania, podział mieszkania, eksmisja i podział majątku. Koszt sprawy w sądzie wynosi 600 złotych.

Orzeczenie separacji oznacza dla małżonków powstanie rozdzielności majątkowej. Ich zarobki stanowią od tego momentu ich majątek osobisty. Małżonkowie są także wyłączeni z dziedziczenia po sobie. Separacja sprawie także, że zanika prawne domniemanie o pochodzeniu dziecka, jeśli zostało ono urodzone po 300 dniach od orzeczenia separacji. Separowanie małżonkowie są jednak zobowiązani do wzajemnej pomocy, czego efektem jest możliwość uzyskania alimentów od małżonka. Na dodatek sąd orzeka w jakim stopniu małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie wspólnych dzieci i do kogo należy władza rodzicielska. Ponadto małżonkowie powinni zadecydować o sposobie korzystanie z wspólnego mieszkania.

Stan separacji pozwala często małżonkom na lepsze zrozumienie swojego partnera i na znalezienie rozwiązania wspólnych problemów. Mimo, że separacja oznacza dla małżonków rozstanie, często prowadzi do pozytywnych efektów. Jest ona szybszym i tańszym sposobem na rozwiązanie wspólnoty małżeńskiej, co dla wielu małżeństw okazuje się być kołem ratunkowym dla ich związku.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok