Rozwody

prawnik adwokat narkotyki posiadanie ile grozi
Posiadanie narkotyków
12 kwietnia 2017
rozwody adwokat bydgoszcz separacja
Separacja
12 kwietnia 2017
rozwody adwokat rozwodowy warszawa bydgoszcz torun gdansk

rozwody adwokat rozwodowy warszawa bydgoszcz torun gdansk

Proces rozwodowy nie należy do łatwych spraw. Zakończenie związku małżeńskiego często odbywa się w niemiłej atmosferze. Każda ze stron walczy o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy, co kumuluje wiele niedogodności i nawarstwia problemy. Jako doświadczony Adwokat zawsze radzę moim Klientom, by zachowali rozwagę i starali się dojść do wspólnego porozumienia. Zgoda między małżonkami, co do istotnych kwestii rozwodu, przyspiesza proces rozwodowy i ułatwia dzieciom zrozumienie całej sytuacji.

adwokat rozwodowy opinie torun bydgoszcz gdansk warszawaRozwody w Polsce są coraz częstsze. Już co trzecie małżeństwo decyduje się zakończyć swój dotychczasowy związek na drodze prawnej. Rozwód pociąga za sobą istotne konsekwencje nie tylko w sferze prywatnej osób, ale także w dziedzinie prawa. Małżonkowie muszą zdecydować o podziale majątku, o opiece nad wspólnym potomstwem, o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania, czy w końcu o zmianie nazwiska. Opieka prawna w tym bolesnym dla Was okresie jest bardzo ważna. Ułatwię Wam zrozumienie kluczowych procesów prawnych związanych z postępowaniem rozwodowym i będę działać w charakterze zastępcy procesowe przed właściwym Sądem. Ponadto, jeśli wyrazicie taką chęć, poprowadzą proces mediacyjny, w trakcie którego wspólnie zadecydujecie o ważnych dla Was kwestiach, bez niepotrzebnych nerwów i w spokojnej atmosferze.

Każdy proces cywilny rozpoczyna się od złożenia pozwu do odpowiedniego Sądu. Pozew jest specjalistycznych pismem sądowym, w którym przedstawione są żądania powoda – osoby składającej pozew, jak i dowody na poparcie swojego stanowiska, wobec konkretnej sprawy. W następnej kolejności pozwany ma obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew, w której wskazuje swoje stanowisko w sprawie.

W trakcie rozprawy rozwodowej małżonkowie zostają przesłuchani przez Sąd. Przekładają stosowne dowody i wnioski. Na tym etapie najważniejsze jest skonstruowanie odpowiedniego postępowania dowodowego, na którym to Sąd oprze swój wyrok w sprawie. Im więcej wartościowych dowodów przedstawimy przed Sądem, tym bardziej zwiększymy swoje szanse na powodzenie.

skuteczny adwoakt rozwodowy rozwód z orzeczeniem o winieProces rozwodowy kończy się wydaniem przez Sąd wyroku w konkretnej sprawie. Sąd może orzec o rozwodzie z winy obojga małżonków, z winy jednego z małżonków, lub bez orzekania o winie na zgodny wniosek partnerów. Sąd ma również prawo nie orzekać rozwodu w sytuacji gdy zagrożone byłoby dobro wspólnych, małoletnich dzieci. Obowiązkiem Sądu, w trakcie rozprawy rozwodowej, jest ustalenie wysokości alimentów na dziecko, lub na małżonka, który znalazł się w stanie niedostatku.

Od wyroku rozwodowego przysługuje nam apelacja. Wówczas kontynuuje się proces, a strony mają możliwość przedstawienia nowych dowodów w sprawie. Jeśli nie złożymy apelacji w odpowiednim terminie, wyrok rozwodowy uprawomocnia się, a my możemy przejść do etapu podziału majątku, jeśli nie dokonaliśmy tego wcześniej.

Proces rozwodowy może trwać od kilku miesięcy, gdy małżonkowie są zgodni co do podejmowanych działań, nawet do kilku lat, gdy wzajemnie utrudniają sobie uzyskanie nowego statusu cywilnego. Dla dobra własnego, jak i swoich dzieci należy zadbać o jak najszybsze rozwiązanie kwestii rozwodu, w czym mogę Wam pomóc. Wspólnie przejdziemy przez każdy etap rozwodu, od wczesnych konsultacji, aż po uzyskanie wyroku rozwodowego. Zgromadzę konkretne dowody w sprawie, by znacznie przyspieszyć postępowanie dowodowe i pomyślnie zakończyć proces. Dopilnuje kolejności składania odpowiednich wniosków przed oblicze Sądu, by kompleksowo przeprowadzić daną sprawę. Postaram się o poprawę relacji między Tobą, a Twoim współmałżonkiem, abyście mogli rozejść się w zgodzie i rozpocząć nowe życie bez żadnych problemów.

Prowadzenie wielu spraw rozwodowych nauczyło mnie dokładności w działaniu i dbałości o wspólne relacje. Wyróżnia mnie nie tylko precyzja, ale także wyczulenie na ludzkie problemy, które często determinują ich postawę wobec życia. Rozwód to nie koniec świata. W wielu prowadzonych przeze mnie zleceniach, okazywało się, że rozwód był początkiem wspaniałego życia. Dziś także Ty możesz dać sobie szansę na lepsze jutro. Zapraszam.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok