Prawo rodzinne

Adwokat - Kancelaria adwokacka - Sprawy z zakresu prawa pracy - Prawo pracy - Mobbing - Mediacje
Prawo pracy
15 stycznia 2016
Adwokat rodzinny - Prawnik rodzinny - Adwokat rozwodowy - Kancelaria adwokacka - Prawo rodzinne - SPrawy rodzinne - Rozwód - Separacja - Warszawa, Toruń, Bydgoszcz

Adwokat rodzinny - Prawnik rodzinny - Adwokat rozwodowy - Kancelaria adwokacka - Prawo rodzinne - SPrawy rodzinne - Rozwód - Separacja - Warszawa, Toruń, Bydgoszcz

Niezwykle trudne dla stron sprawy związane z prawem rodzinnym wymagają specjalistycznej opieki prawnej. Delikatna materia tych zleceń ma wpływ na odpowiedni dobór środków prawnych i zabezpieczenia podstawowych interesów każdej ze stron. Dla naszych Klientów przygotowaliśmy wyjątkową ofertę świadczeń prawnych połączoną z troska o ich bezpieczeństwo emocjonalne. Doradzamy i zastępujemy naszych Klientów przed Sądami Powszechnymi I i II instancji, a także przed urzędami i jednostkami administracji publicznej. Dbamy o szybkie i skuteczne załatwienie sprawy, szczególnie ze względu na najmniejszych członków rodziny.

Prawo rodzinne jest bogatym zbiorem norm regulujących wszelkie stosunki panujące w rodzinie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, będący źródłem tych norm reguluje takie instytucje prawne jak rodzina, opieka, władza rodzicielska, ojcostwo, alimenty, małżeństwo, rozwód, separacja czy wspólnota majątkowa. Każda sprawa wynikająca z tych stosunków wymaga dogłębnej analizy prawnej i dbałości o najmniejszy szczegół.

Sprawy wynikające z prawa rodzinnego są najczęściej rozstrzygane przez Sądy rodzinne, lub też Sądy cywilne, których właściwość ustala się na podstawie szczegółowych przepisów. W sprawach tych pierwszym pismem procesowym jest pozew, który przygotujemy dla Państwa, przywiązując szczególną uwagę do jakości zawartych w nim argumentów. Precyzyjna i odpowiednia argumentacja jest często kluczem do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Zadbamy o skuteczną strategię działania i dobór jak najmniej dotkliwych, aczkolwiek sprawiedliwych środków prawnych, które ostatecznie wpłyną na proces wyrokowania.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe i fachowe usługi prawnicze w sprawach o:

 • rozwód
 • zapłatę alimentów
 • obniżenie alimentów
 • uchylenie alimentów na dzieci
 • uchylenie alimentów na rzecz małżonka
 • alimenty od dziadków na rzecz wnuków
 • separację
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodzinnych
 • przekazanie wynagrodzenia na rzecz jednego małżonka
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków
 • rozliczenie majątku konkubentów
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • zezwolenia na dokonanie czynności w majątku wspólnym małżonków
 • pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym
 • władzę rodzicielską
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • kontakty rodziców z dziećmi
 • kontakty dziadków z dziećmi
 • ustalenie ojcostwa
 • ustalenie macierzyństwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • zaprzeczenia ojcostwa
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka
 • umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • wydanie dziecka
 • adopcję (przysposobienie)
 • zgodę na odrzucenie spadku przez dziecko
 • ustanowienie opiekuna prawnego
 • ustanowienie kuratora nieletnich
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Doskonałe wyczucie Waszych potrzeb gwarantuje optymalny dobór narzędzi prawnych. Wszechstronność naszych pracowników sprawia, że jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się Kancelarii adwokackich w Polsce. Podejmiemy się spraw trudnych i ambitnych, gdyż zależy nam na wykorzystaniu naszego potencjału. Zadbamy, by postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego nie sprawiło przykrości Wam i Waszym bliskim, stosując jedynie sprawdzone metody i instytucje prawne. Naszym celem jest niesienie pomocy prawnej tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok