Prawo pracy

Adwokat rodzinny - Prawnik rodzinny - Adwokat rozwodowy - Kancelaria adwokacka - Prawo rodzinne - SPrawy rodzinne - Rozwód - Separacja - Warszawa, Toruń, Bydgoszcz
Prawo rodzinne
15 stycznia 2016
Adwokat - Prawnik - Sprawy cywilne - Prawo cywilne - Kancelaria adwokacka - Warszawa, Toruń, Bydgoszcz
Prawo cywilne
15 stycznia 2016

Praca przynosi nam wymierne korzyści w postaci rozwoju osobistych umiejętności i wypłaty pieniężnej, która zapewnia nam dostatni poziom życia. Mimo, że wielu z nas jest zadowolonych z pozycji zawodowej, cały czas mamy do czynienia z nieuczciwością i nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad prawa w pracy. Wiele osób corocznie potrzebuje specjalistycznej ochrony prawnej i zastępstwa przed Sądami pracy. Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, oferując Wam poufność i pełne zaangażowanie.

Prawo pracy reguluje stosunki powstałe między pracownikami a pracodawcami. Jest to szeroki zbiór regulacji, który określają takie elementy jak podstawowe zasady prawne, powstanie i zakończenie stosunku pracy, wynagrodzenie, obowiązki pracowników i pracodawców, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia rodzicielskie pracowników, zatrudnianie młodocianych, bezpieczeństwo i higienę pracy, powstawanie układów zbiorowych, spory wynikające z prawa pracy i kwestie przedawnienia roszczeń.

Rozległość i zróżnicowanie aspektów prawnych w prawie pracy ma niebagatelny wpływ na rodzaj koniecznych działań. Zawsze wybieramy najlepsze rozwiązania, które są zgodne z Waszymi potrzebami i nie obciążają Waszych portfeli. Nie ograniczamy się do tradycyjnych działań. Przez wiele lat zdołaliśmy się zapoznać z skomplikowanymi mechanizmami procesowymi i dobrze wiemy jak wykorzystać nasze umiejętności w walce o sprawiedliwość.

Nasza Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sprawach o:

 • wypłatę odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę
 • wypłatę odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • ustalenie stosunku pracy
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • ustalenie zawarcia umowy na czas nieokreślony
 • uczciwe dopuszczenie do pracy
 • uchylenie się od porozumienia stron
 • wydanie świadectwa pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • wypłatę odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji
 • wypłatę odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy
 • wypłatę odszkodowania za mobbing
 • wypłatę odszkodowania za molestowanie seksualne
 • wypłatę odszkodowania za dyskryminację
 • wypłacenie wynagrodzenia
 • wypłacenie wynagrodzenia chorobowego
 • wypłacenie wynagrodzenia urlopowego
 • dokonanie zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dokonanie zapłaty za pracę w godzinach nocnych
 • dokonanie zapłaty za pracę w święta, dni wolne, niedziele
 • ekwiwalent za koszty podróży służbowej
 • wypłatę kosztów leczenia w podróży służbowej za granicą
 • wypłatę dodatków do wynagrodzenia
 • wypłatę premii regulaminowej
 • wypłatę odprawy emerytalnej
 • wypłatę odprawy rentowej
 • wypłatę odprawy pośmiertnej
 • zapłatę odprawy pieniężnej za rozwiązanie umowy o pracę
 • wykonanie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej o pracę
 • uchylenie kary porządkowej
 • wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą

Ponadto Kancelaria udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne dotyczące:

 • umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy
 • umów o pracę na okres próbny
 • umów o pracę na czas określony
 • umów o pracę na zastępstwo
 • umów o pracę na czas nieokreślony
 • umów o telepracę
 • umów o pracę z członkiem zarządu
 • umów odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
 • umów o zakazie konkurencji
 • kontraktów menedżerskich
 • poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę
 • poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia
 • poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy
 • zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
 • zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • poprawnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji
 • powiadomienia związku zawodowego o zakończeniu umowy o pracę
 • poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu
 • poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę z powodu dyskryminacji
 • zapłatę odprawy pieniężnej za rozwiązanie umowy o pracę
 • zgodny z zasadami prawa regulamin pracy
 • zgodny z zasadami prawa regulamin wynagradzania pracowników
 • zasady korzystania z samochodu służbowego
 • zasady korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych
 • regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Doprowadzimy każdą sprawę do końca. Pomożemy Ci uporać się z każdym problemem prawnym. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok