Prawo karne

Adwokat - Prawnik - Sprawy cywilne - Prawo cywilne - Kancelaria adwokacka - Warszawa, Toruń, Bydgoszcz
Prawo cywilne
15 stycznia 2016
małżeństwo prawo adwokat prawnik ślub
Małżeństwo w świetle prawa
16 stycznia 2016

Sprawy związane z prawem karny są niezwykle trudne. Nie ze względu na treść przepisów, lecz na sytuację w której znalazła się osoba oskarżona. Dobranie odpowiednich środków obrony i prezentacja możliwie jak najdokładniejszych dowodów na niewinność oskarżonego są często kluczem do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Zlecenia związane z prawem karnym wymagają od nas skrupulatności i głębokiej analizy wielu aspektów. Każdemu z Was należy się profesjonalna pomoc prawna, gdy znajdziecie się w tym niedogodnym położeniu, siedząc na ławie oskarżonych.

Prawo karne jest zbiorem przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. W sprawach, które związane są z popełnieniem przestępstwa najważniejszą rolę pełnią dwie osoby – prokurator, czyli oskarżyciel Klienta i adwokat, który broni jego interesu prawnego. Oskarżyciel musi zgromadzić dowodu na winę oskarżonego, a Adwokat robi wszystko, by dowieść jego niewinności. Proces w takim kształcie znany jest już od dawna, jednak szczegółowa znajomość mechanizmów prawnych daje nam lepsze możliwości obrony, a co za tym idzie, wygrania sprawy przed Sądem Powszechnym.

W sprawach związanych z prawem karnym liczą się umiejętności analitycznego myślenia i gromadzenia detali, które mogą zaważyć na decyzji sędziego. Nasza Kancelaria gwarantuje Ci najlepszych specjalistów i znakomite warunki współpracy. Potrafimy łączyć przyjazną obsługę z skonkretyzowanymi działaniami, które skierują sprawę na najlepszy tor. Doskonale wywiązujemy się z powierzonych nam zadań i konsultujemy nasze działania w toku zlecenia, by jak najlepiej dostosować je zo potrzeb i możliwości finansowych Klientów. Szczegółowa znajomość prawa jest gwarantem wysokiej jakości usług.

Bronimy Klientów w najtrudniejszych sprawach karnych, w szczególności w przestępstwach:

– przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszcerbku na   zdrowiu, bójki, pobicia)

– przeciwko komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie w stanie nietrzeźwości)

– przeciwko wolności (groźba, stalking)

– przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie, inne przestępstwa z art. 198 kk – 204 kk)

– przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uchylanie się od obowiązków alimentacyjnych, uprowadzenie małoletniego)

– przeciwko nietykalności cielesnej (pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej)

– przeciwko wiarygodności dokumentów (podrabiania i przerabianie dokumentów)

– przeciwko mieniu (kradzieź, kradzież z włamianie, kradzież rozbójnicza – art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze art. 282 kk, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo, paserstwo programów komputerowych)

– przeciwko obrotowi gospodarczemu (wyłudzenie środków od banku lub instytucji kredytowej, wyłudzenie odszkodowania, zmowa przetargowa – art. 305 kk).

Udzielamy także pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego:

– w postępowaniu przygotowawczym, od momentu zatrzymania do zakończenia czynności

w postępowaniu przygotowawczym

– w postępowaniu przed Sądem Pierwszej Instancji

– w postępowaniach apelacyjnych i kasacyjnych.

Merytoryczna pomoc prawna i skuteczne działanie to mocne strony naszej Kancelarii. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok