Posiadanie narkotyków

podział majątku rozwody bydgoszcz kancelaria adwokacka
Podział majątku
12 kwietnia 2017
rozwody adwokat rozwodowy warszawa bydgoszcz torun gdansk
Rozwody
12 kwietnia 2017
prawnik adwokat narkotyki posiadanie ile grozi

prawnik adwokat narkotyki posiadanie ile grozi

Świadczę usługi prawne związane z doradztwem i profesjonalnym zastępstwem procesowym w sprawach o posiadanie narkotyków. Zyskujące na popularności substancje psychotropowe są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia korzystających z nich osób. Niestety wiele osób sięga po te uzależniające substancje myśląc, że są one gwarancją lepszej zabawy i głębszego odczuwania emocji. Posiadanie i używanie substancji narkotycznych pociąga za sobą nie tylko negatywne konsekwencje dla zdrowia, ale także rozległe skutki prawne, które często znajdują swoje zakończenie przed sądem. Chęć zaimponowania znajomym, lub też otrzymania korzyści majątkowych z obrotu nielegalnymi substancjami może zaważyć na przyszłości osób, które zostaną zatrzymane przez organy ścigania. Problem posiadania narkotyków jest coraz częstym przedmiotem spraw prowadzonych przez polskimi Sądami Powszechnymi. Jeśli potrzebujecie profesjonalnej pomocy prawnej związanej z procederem posiadania narkotyków, możecie liczyć na moje bogate doświadczenie i wysokie umiejętności. Zapewnię Wam wsparcie prawne na każdym etapie postępowania, wybierając jedynie skuteczne narzędzie prawne.

Przestępstwo posiadania narkotyków jest szczegółowo uregulowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. Według norm prawnych, każdy kto posiada nawet minimalną ilość substancji odurzających lub psychotropowych może zostać objęty karą pozbawienia wolności do lat 3, lub w przypadku mniejszej wagi czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W brzmieniu artykułu 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, substancjami odurzającymi są substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy, określone w wykazie substancji psychotropowych. Według wyżej wymienionej ustawy środkiem psychotropowym nazywa się każdą inną substancję pochodzenia naturalnego, lub stworzoną syntetycznie, która ma wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i która została zamieszczona w załączniku do tej ustawy.

Fakt posiadania danej substancji jest najistotniejszym elementem dowodzenia. Osoba posiadająca dany narkotyk, według przepisów prawa nie musi być właścicielem danego środka narkotyzującego. Do skazania za przestępstwo wystarczy jedynie fakt władanie, przechowywania lub zwyczajnego posiadania narkotyku. Udowodnienie niewinności oskarżonego jest w takich przypadkach niezwykle trudne, gdyż będąc nawet w chwilowym użytkownikiem danej substancji, czy torebki, w której znajduje się narkotyk, możemy zostać podmiotem oskarżenia. Przebywając w klubach, restauracjach, czy nawet w dobrze znanych nam miejscach takich jak szkoła czy miejsce pracy, musimy zachować szczególną ostrożność, gdyż w czasie naszej nieuwagi lub nieobecności, ktoś może nam podrzucić substancję zakazaną przez prawo, oczyszczając się z zarzutów jej posiadania.

Sprawy z zakresu posiadania nielegalnych substancji narkotycznych prowadzone są przez Sądy Karne, które mając świadomość i realizując politykę prewencji i zwalczania uzależnień, często stawiają bardzo surowe wyroki. Jako doświadczony adwokat stawiam sobie za cel najwyższe dobro swoich Klientów. Staram się o bieżące uzupełnianie wiedzy prawnej na temat przestępstw narkotykowych i wyrokowania sądów, by jak najlepiej opracować linię obrony i przeciągnąć Szlę wygranej na korzyść r swoich Klientów. Podejmę się prowadzenia każdej sprawy od postępowania przygotowawczego, przez rozprawę sądową, aż po czynności apelacyjne. Zanim jednak założę swoją togę, pragnę Was ostrzec przed tymi niebezpiecznymi substancjami. Bądźcie roztropni i pamiętajcie, że narkotyki nie zawsze są gwarantem dobrej zabawy, a ich nadmierne używanie może poważnie uszkodzić Wasz organizm. Starajcie się unikać tych nielegalnych preparatów, które mogą nieodwracalnie zniszczyć Waszą przyszłość, nie tylko w sferze zdrowotnej, ale i prawnej. Oskarżenie karne i skazanie za przestępstwo kryminalne zamkną Wam drogę przed niektórymi zawodami. Staniecie na drodze, z której nie ma już odwrotu. Zastanówcie się dwa razy, czy spożycie danego narkotyku jest naprawdę konieczne. Możecie uratować siebie i swoich bliskich przed wieloma negatywnymi konsekwencjami i cieszyć się dobrym zdrowiem, którego w porównaniu do wolności, nikt Wam nie zwróci, gdy je stracicie.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok