Podział majątku

prawo do opieki nad dziećmi adwokat bydgoszcz
Opieka nad dziećmi
12 kwietnia 2017
prawnik adwokat narkotyki posiadanie ile grozi
Posiadanie narkotyków
12 kwietnia 2017

Pojęcie podziału majątku wspólnego wielu osobom kojarzy się z rozwodem. Oczywiście nie powinno to dziwić, gdyż rozwód jest najczęstszą przesłanką powstania rozdzielności majątkowej małżonków. Istnieje także drugi sposób podziału majątku wspólnego, który ma miejsce w czasie trwania związku małżeńskiego i wiąże się z podpisaniem intercyzy. Skutki obu tych procedur są praktycznie takie same, choć samo postępowanie w sprawie znacznie się od siebie różni.

Po orzeczeniu rozwodu ustaje wspólność majątkowa między małżonkami. Majątek, który gromadzili przez cały czas trwania małżeństwa powinien ulec podziałowi. Czasami Sąd orzeka o podziale majątku wspólnego w wyroku rozwodowym, w przypadku gdy małżonkowie są zgodni co do tego faktu. Najczęściej jednak, ze względów czasowych, podział majątku odbywa się w odrębnej sprawie. Wówczas małżonkowie powinni złożyć wniosek do odpowiedniego sądu rejonowego. Opłata za taki wniosek wynosi 1000 złotych. Najczęściej sąd dzieli wspólny majątek na pół, choć zdarzają się przypadki, w których sędzia dzieli majątek w nierównych częściach. Wówczas należy dokładnie udowodnić fakt, że jeden z małżonków ponosił większe koszty niż drugi. Dodatkowo we wniosku należy dokładnie określić składniki majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Do wniosku o podział majątku należy dołączyć dokument potwierdzający ustanie wspólnoty majątkowej. Sąd ma obowiązek ustalić skład i wartość majątku wspólnego małżonków i może powoływać biegłych, którzy ocenią stan przedmiotów majątkowych.

Podział majątku nie musi wiązać się z końcem małżeństwa. Wiąże się on jednak z koniecznością ustania wspólności ustawowej, która automatycznie powstaje po zawarciu związku małżeńskiego. Umową, która rozwiązuje istnienie wspólności ustawowej jest intercyza. Jest ona podpisywana w obecności notariusza, a opłata za jej podpisanie jest proporcjonalna do wysokości składników majątkowych i wynosi odpowiednio:

  • suma majątku do 10 000 zł – 100 zł opłaty + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
  • suma majątku do 30 000 zł – 310 zł opłaty + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • suma majątku do 60 000 zł – 710 zł opłaty + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • suma majątku do 1 000 000 zł – 1 010 zł opłaty + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • suma majątku do 2 000 000 zł – 4 770 zł opłaty + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • suma majątku powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł opłaty + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Intercyza jest idealnym rozwiązaniem dla małżeństw, w których jedna z osób prowadzi działalność gospodarczą. W tym wypadku rozdzielność majątkowa powoduje, że wspólny majątek małżonków nie wchodzi do masy upadłościowej przedsiębiorstwa. Podstawowym skutkiem intercyzy jest podział majątku małżonków i istnienie dwóch, odrębnych majątków osobistych, w których skład wchodzą zarobki i dobra nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Podział majątku wspólnego w trakcie małżeństwa obecnie zdarza się wyjątkowo rzadko. Swój wspólny majątek małżonkowie najczęściej dzielą po rozwodzie, w chwili gdy ustawowa wspólność majątkowa przestaje między nimi istnieć. W trakcie rozdziału wspólnych dóbr majątkowych najważniejsze jest zachowanie rozsądku i spokoju, gdyż sam fakt zakończenia związku małżeńskiego przysparza nam wielu zmartwień. Pomożemy Ci wystąpić z odpowiednimi dokumentami i zebrać materiał dowodowy, który jest cennym narzędziem w trakcie procesu sądowego. Dzięki nam, postępowanie rozwodowe i postępowanie o podział majątku zakończy się szybko i pomyślnie.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok