Zwolnienie lekarskie? Sprawdź czy należy Ci się dzień wolny od pracy!

Nadzwyczajne złagodzenie kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary – przywilej lub obowiązek sądu Toruń
30 września 2017
Nieudany urlop. Kwestia odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowanie za nieudany urlop – jakie prawa ma podróżujący
18 czerwca 2018
Zwolnienie lekarskie z pracy

Zwolnienie lekarskie z pracy

Wielu pracowników skrupulatnie pilnuje dni wolnych od pracy, które im się należą. Najczęściej jest tak, że pracodawca winien wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny, jeżeli święto wypadło na sobotę. Dobrym przykładem będzie sobota 3 maja z 2016 roku. Gdy zatrudniony przebywał wtedy na zwolnieniu lekarskim, to w tym wypadku przysługuje mu z tego tytułu nadplanowy dzień wolny. Poniżej przybliżymy ten problem.

Jak wynika z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze ten fragment, dzień wolny od pracy, z powodu święta przypadającego w sobotę, należy się również pracownikowi, który w dniu 3 maja przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim.

Innym zagadnieniem jest sytuacja gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, nadanym w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca nadał dzień wolny 12 kwietnia). Wówczas nie ma obowiązku wyznaczania podwładnemu innego dnia wolnego od pracy. Choroba zatrudnionego, nie będzie zaniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Zgodnie bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją gdzie pracownik nie przebywał w domu na zwolnieniu chorobowym w innym dniu wyznaczonym jako wolne w zamian za święto przypadające w sobotę – choroba przypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem zatrudniony, który zjawi się po chorobie w pracy, uzyska wolne za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta pracowników. W innym wypadku wypracuje za dużo godzin co będzie prowadziło do postania nadgodzin średniotygodniowych.

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok