Rozwody – co z kontaktami z dzieckiem? Toruń

rozwody adwokat bydgoszcz separacja
Separacja
12 kwietnia 2017
Nadzwyczajne złagodzenie kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary – przywilej lub obowiązek sądu Toruń
30 września 2017
Adwokat Toruń Rozwody Separacje

Adwokat Toruń Rozwody Separacje

Gdy mamy do czynienia z rozwodem lub inną sprawą rodziną, najczęściej dochodzi do sporów dotyczących tematów majątkowych lub władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Niestety, nierzadko chęć zemsty na drugiej stronie konfliktu powoduje, że dziecko jest najbardziej poszkodowane, gdyż obie strony nie potrafią się dogadać w kwestii relacji z nieletnim. Jeden z rodziców, pod którego pieczę trafia nieletni może próbować odsunąć je od kontaktów z drugim, poprzez ograniczanie lub nawet uniemożliwianie drugiemu rodzicowi kontaktu z nieletnim.

Możemy mieć również do czynienia z odwrotną sytuacją – jeden z rodziców może zupełnie stracić zainteresowanie nieletnim, a co za tym idzie – nie stosować się do wyznaczonych ram kontaktów, zarządzonych przez sąd rodzinny lub wynikających z wyroku rozwodowego. W takich sytuacjach, życie dziecka znajduje się w wyjątkowo trudnym momencie, a pokrzywdzona strona sporu zostanie zmuszona do sięgnięcia po instrumenty prawne, które przymuszą nielojalną stronę do przestrzegania ustalonych ram. Poniżej pokrótce przeanalizujemy różne sytuacje, w których rodzic narusza ramy kontaktu.

Rozwody a wydłużanie czasu spotkań i niewłaściwe miejsca spotkań rodzica z dzieckiem

To najczęściej spotykany przypadek, w którym łamane są rozporządzenia sądu, regulujące kontakt rodzica z nieletnim. Jedna ze stron przedłuża czas spotkania, co zazwyczaj wynika najzwyczajniej w świecie z chęci dłuższego przebywania z potomnym. Niekiedy zdarzają się również przypadki, gdy rodzic zabiera swoje dziecko w miejsca, które nie mieszczą się w obrębie zarządzonym przez sąd. Czasem mamy również do czynienia z sytuacją, gdzie instytucja sądowa zarządza, aby mityngi odbywały się przy udziale uprawnionych osób, np. kuratora lub drugiego rodzica. Jeżeli którakolwiek z sytuacji opisanych wyżej będzie miała miejsce, rodzic, pod którego stałą opieką dziecko pozostaje, może wówczas domagać się od Sądu by ten wydał postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty. Gdy ten środek nie pomoże, wówczas należy wnioskować do sądu o zmianę zasad kontaktu, lub formy jego realizacji.

Rozwody to przykry moment w życiu każdego. W takich chwilach nieoceniona może być pomoc doświadczonego adwokata.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok