Opieka nad dziećmi

Odszkodowania - Dochodzenie odszkodowań - Odszkodowania prawnik - Odszkodowania adwokat - Kancelaria adwokacka - Warszawa, Bydgoszcz, Toruń
Odszkodowania
10 lutego 2016
podział majątku rozwody bydgoszcz kancelaria adwokacka
Podział majątku
12 kwietnia 2017

Podczas orzekania o rozwodzie Sąd powinien rozwiązać kwestię opieki na wspólnym, małoletnim potomstwem. Fakt posiadania dzieci jest także brany pod uwagę w związku z możliwością zasądzenia rozwodu. Jeśli miałoby ucierpieć dobro potomstwa, sąd nie orzeknie zakończenia związku małżeńskiego. W obecnym stanie prawnym sądy najczęściej rozwiązują małżeństwa i decydują o kwestii przyznania władzy rodzicielskiej.

Najprościej rzecz ujmując władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice, związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym. Zazwyczaj władza rodzicielska przysługuje obu małżonkom i tak też sytuacja może kształtować się po rozwodzie.

Gdy małżonkowie rozstają się w zgodzie i podpiszą porozumienie co do sprawowania władzy rodzicielskiej, wówczas Sąd wyda postanowienie o pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom. Jest to najłatwiejszy i najmniej kosztowny tryb postępowania. W dodatku nie jest związany z stresem emocjonalnym, którego dzieci doświadczają, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w kwestii opieki nad nim. W porozumieniu dotyczącym władzy rodzicielskiej, wspólnie podpisanym przez rodziców, powinny być zawarte takie elementy jak informacje dotyczące utrzymywania kontaktów z dzieckiem, terminy i zasady płatności alimentów, zasady opieki nad dzieckiem w trakcie ferii i wakacji, a także sposoby wymiany informacji między rodzicami o dziecku.

Sytuacja komplikuje się gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w trakcie orzekania rozwodu. Wtedy Sąd zobowiązany jest do powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi. W wyroku rozwodowym zostaje ustalony zakres praw i obowiązków, których zostaje pozbawione jedno z rodziców dziecka. Zanim jednak skład sędziowski orzeknie o kształcie władzy rodzicielskiej, musi on zbadać relację między rodzicami a dzieckiem. Może przeprowadzić wywiad środowiskowy, przepytywać świadków, lub też w wyjątkowych sytuacjach przesłuchać osobę małoletnią, której rodzice się rozwodzą. Przesłuchanie odbywa się w obecności psychologa. Zebrany materiał dowodowy pozwala Sądowi wydać racjonalny i korzystny wyrok.

Mimo przyznania władzy rodzicielskiej jednemu z byłych małżonków, drugi małżonek ma prawo do utrzymywania kontaktów z potomkiem, co jest bardzo wskazane. Rodzic ma prawo do odwiedzin i spotkań z dzieckiem, a także do utrzymywania kontaktów. Wychowywanie dziecka przez obojga rodziców pozytywnie wpływa na jego rozwój emocjonalny i na poszerzanie perspektyw.

W niewielu przypadkach Sąd ma prawo orzec o zakazie widywania się i utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców. Zakaz ten usprawiedliwiają surowe przesłanki ustawowe. Rodzic może być odsunięty od dziecka w sytuacji gdy kontakty z nim stanowiłyby poważne zagrożenie dla dobra osoby małoletniej, zagrożony byłby prawidłowy rozwój dziecka i sam rodzic demoralizująco oddziaływałby na psychikę dziecka.

Sytuacje w których Sąd decyduje o kształcie władzy rodzicielskiej nad wspólnym potomstwem są niezwykle trudne. Jeśli decydujemy się na rozstanie nie komplikujmy dodatkowo życia naszym dzieciom i zawsze starajmy się osiągać względne porozumienie. Pamiętajmy także, że dziecko najlepiej rozwija się wtedy, gdy w jego wychowaniu biorą udział oboje rodziców. Nie starajmy się na siłę przekonywać dziecka o tym, który z nas jest lepszy. Starajmy się dogadać i mimo rozwodu wspólnie dbać o dobro potomstwa.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok