Nadzwyczajne złagodzenie kary – przywilej lub obowiązek sądu Toruń

Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – co z kontaktami z dzieckiem? Toruń
12 czerwca 2017
Zwolnienie lekarskie z pracy
Zwolnienie lekarskie? Sprawdź czy należy Ci się dzień wolny od pracy!
23 października 2017
Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Sprawcy przestępstwa często próbują na różne sposoby złagodzić wyrok sądu za popełnione czyny, które łamały obowiązujące prawo. W szczególnych okolicznościach, sąd może zastosować instytucję prawa karnego o nazwie nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim w art. 60 kodeksu karnego. Poniżej spróbujemy wszystkim przybliżyć ten przepis. Z podstawowych zasad które dotyczą nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd posługujący się tą instytucją może wymierzyć sprawcy karę poniżej dolnej granicy zagrożenia wynikającego z ustawy albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Posłużmy się przykładem. Jeśli chodzi o rozbój z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, powołując się na nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd miałby możliwość wymierzenia sprawcy kary np. 1 roku pozbawienia wolności.

Kiedy sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

Kodeks karny wyraźnie wskazuje taką sytuację w której Sąd musi zastosować nadzwyczajnie złagodzenie kary, a nawet – w szczególnych przypadkach orzec warunkowe zawieszenie jej wykonania, jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, gdy sprawca współdziałający z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, ujawni organom ścigającym przestępców dane dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz nieobojętne okoliczności jego popełnienia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd ma możliwość złagodzenia kary w oparciu o względy wychowawcze. Możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, jeśli sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat, a w chwili werdyktu przed instytucją sądową I instancji nie ukończyła 24 lat.

Sytuacje, w których sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, w których sąd może, ale nie musi zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do najczęściej spotykanych przypadków takich momentów należą:

– Ugoda pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym, naprawienie szkody przez sprawcę, dogadanie się obu stron w kwestii sposobu ich naprawienia,
– Zachowanie sprawcy, wskazujące na chęć naprawienia szkody,
– Doznanie sporego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, związane z nieumyślnym popełnieniem czynu zabronionego.

W następnym tekście, omówimy kwestie granic nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok