Adwokat – Prawo gospodarcze

Nieudany urlop. Kwestia odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowanie za nieudany urlop – jakie prawa ma podróżujący
18 czerwca 2018
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne
Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty
28 października 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego fachu. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z jakimi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży albo fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Bardzo często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są skutkiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie pochodzi z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami firm, ale jest również zasadne , gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu wykonać konkretne działania. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem i wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Często skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, kiedy dokonanych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, w których osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to skutki tych działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak np.: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok