Kancelaria adwokacka z którą warto współpracować

Będąc na pierwszym roku studiów prawniczych wiedziałam jaką ścieżkę kariery zawodowej wybiorę. Zawsze chciałam zostać adwokatem, który będzie bronił swoich Klientów przed Sądami Powszechnymi i udzielał specjalistycznych porad osobom, których bezpieczeństwo prawne zostało w jakikolwiek sposób zagrożone. Zdobywałam wiedzę pod okiem najlepszych Prawników i zgłębiałam tajniki praktyki prawniczej w najlepszych Kancelariach w Polsce. Dziś jestem w pełni ukształtowanym i doświadczonym Adwokatem, który z wielką przyjemnością zajmie się Twoją sprawą.

Specjalizuje się w szerokim zakresie spraw – od prawa karnego, aż po prawo pracy. Udzielam porad i jestem profesjonalnym zastępcom procesowym. Wieloletnia praktyka prawnicza sprawiła, że potrafię rozwiązać każdą sprawę, bez względu na poziom trudności i jej rodzaj. Doskonale znam polskie przepisy prawne, jak i posiadam rozległą wiedzę na temat prawa międzynarodowego.

Współpracę zaczynam od dogłębnej analizy każdego zlecenia pod kątem prawnym. Udzielam merytorycznych porad i opracowuję szczegółową strategię działania, by odnieść sukces w Sądzie. Staram się dobierać sprawiedliwe i adekwatne środki, dopasowane do Waszych potrzeb i możliwości. Moich Klientów traktuję bardzo poważnie. Do każdego zlecenie podchodzę indywidualnie i zawsze dbam o pełne zrozumienie Klientów i wzajemny szacunek. Działam najszybciej jak to możliwe, by zaoszczędzić Państwu niepotrzebnych nerwów i ewentualnych negatywnych skutków.

 • czynności prawne w trakcie postępowania przygotowawczego – od momentu zatrzymania, poprzez dochodzenie lub śledztwo
 • zastępstwo prawne na etapie postępowania sądowego – obrona oraz reprezentacja klientów przed sądami w Warszawie
 • przygotowywanie zażaleń/apelacji/kasacji
 • obrona i reprezentacja osób pokrzywdzonych i oskarżonych przed organami ścigania
 • opieka prawna i doradztwo prawne w zakresie przestępstw występujących w kodeksie karnym, kodeksie karnym skarbowym oraz kodeksie wykroczeń
 • doradztwo prawne w trakcie postępowania wykonawczego,
 • sporządzanie pism, wniosków i opinii prawnych
 • wykonywanie czynności adwokackich w sprawach kryminalnych, karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów sądowych i odszkodowawczych
 • tworzenie pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprzeciwów od wyroku zaocznego, wniosków o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosków o zawezwania do próby ugodowej, cofnięcie pozwu;
 • konstruowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skarg na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
 • wykonywanie czynności prawnych w dziedzinie wszelkich umów cywilnoprawnych
 • tworzenie umów sprzedaży, o dzieło, na roboty budowlane, remont, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, jak też umów zlecenia, umów spółki cywilnej, umów darowizny, renty i dożywocia
 • obrona interesów Klienta, doradztwo w kwestiach spornych, wynikających z zawarcia umowy
 • sporządzenie pism o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o naruszenie praw pracowniczych, o naruszenie obowiązków pracowniczych, o wypłatę nadgodzin i wynagrodzenia,
 • tworzenie pozwów o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • sporządzenie wniosków o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i renty uzupełniającej
 • analizowanie i opiniowanie umów pracowniczych, regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy, kontraktów menadżerskich, układów zbiorowych i innych wewnętrznych dokumentów.
 • obrona interesów pracowników i pracodawców przed Sądami Pracy
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • przygotowanie pozwów o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem lub bez orzeczenia winy
 • reprezentacja strony przed właściwym sądem;
 • pomoc prawna w sprawach o ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, o ustalenie obowiązku alimentacyjnego dla dziecka i byłego małżonka;
 • konstrukcja pozwów o alimenty, o podwyższenie, obniżenie lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego;
 • podział majątku rozwiedzionych małżonków (rozstrzygniecie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie, zniesienie wspólności ustawowej małżonków);
 • reprezentacja stron w sprawach o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.
Strona używa plików cookies
Ok